صفحه اصلی > اخبار / اخبار تصویری / اسلایدر > مراسم تودیع ومعارفه ذیحساب سازمان

مراسم تودیع ومعارفه ذیحساب سازمان


5-08-1397, 14:01. نویسنده: dehnavi

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان با حضور دکتر روزبهان  رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ،مهندس طبرسا مدیرکل اقتصاد ودارایی استان وتعدادی از معاونین ومدیران سازمان مراسم تودیع ومعارفه ذیحساب سازمان برگزار گردید.در این مراسم سرکار خانم خندان بعنوان ذیحساب جدید سازمان معرفی واز تلاش و کوشش مهندس چلچله ذیحساب سابق سازمان قدردانی گردید.

مراسم تودیع ومعارفه ذیحساب سازمان

 

مراسم تودیع ومعارفه ذیحساب سازمان

 

مراسم تودیع ومعارفه ذیحساب سازمان

 

مراسم تودیع ومعارفه ذیحساب سازمان

 

مراسم تودیع ومعارفه ذیحساب سازمان

 

مراسم تودیع ومعارفه ذیحساب سازمان

 

مراسم تودیع ومعارفه ذیحساب سازمان

 

مراسم تودیع ومعارفه ذیحساب سازمان

 

مراسم تودیع ومعارفه ذیحساب سازمان

 


بازگشت