صفحه اصلی > اخبار / اخبار تصویری / اسلایدر > دکترروزبهان:نرخ بیکاری فصل تابستان 1397 استان گلستان 8/9 درصد اعلام شد

دکترروزبهان:نرخ بیکاری فصل تابستان 1397 استان گلستان 8/9 درصد اعلام شد


14-08-1397, 14:26. نویسنده: dehnavi

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان، دکترروزبهان رییس سازمان در نشست با این پایگاه، نرخ بیکاری فصل تابستان 1397 استان را براساس نتایج منتشره مرکز آمار ایران 8/9 درصد اعلام نمود. وی با بیان این مطلب افزود، بررسی روند تغییرات نرخ بیکاري استان گلستان نشان دهنده آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1396)، 3 درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (بهار 1397)، 0/1 درصد افزایش داشته است.

 

دکترروزبهان فاصله اطمینان 95% برای این شاخص در استان گلستان را (10/6 – 7/3) اعلام نمودند و بیان داشتند: از نظر روش‌شناسی آماری فاصله اطمینان بدان معنی است که اگر از جامعه آماری چندین نمونه با روش نمونه‌گیری یکسان استخراج شود و براساس هرکدام از این نمونه‌ها یک فاصله اطمینان برای مقدار واقعی نرخ بیکاری جامعه محاسبه شود، انتظار داریم 95 درصد از این فواصل اطمینان، مقدار واقعی نرخ بیکاری را شامل شود.

وی در ادامه افزود:نتایج بدست آمده از طرح آمارگیری نیروی کار فصل تابستان 1397 استان گلستان نشان دهنده آن است که نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت) جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در استان گلستان 37/9 درصد و در کل کشور 40/9 درصد می‌باشد. و استان گلستان از نظر شاخص نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت) در جایگاه 26 کشور قرار دارد.رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان همچنین گفت:نرخ بیکاري جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در استان گلستان در همین زمان ، 8/9 درصد و در کل کشور 12/2 درصد  را نشان می دهد و استان گلستان از نظر این شاخص در جایگاه 7 کشور قرار دارد.

 

 


بازگشت