صفحه اصلی > اخبار / اخبار تصویری / اسلایدر > روزبهان:ساحل زیبای بندر گز مهمترین قابلیت جذب گردشگر وتوسعه شهرستان می باشد

روزبهان:ساحل زیبای بندر گز مهمترین قابلیت جذب گردشگر وتوسعه شهرستان می باشد


11-08-1397, 15:09. نویسنده: dehnavi

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان امروز جمعه مورخ 1397/8/11 ،دکتر روزبهان با حضور در شهرستان بندر گز از فعالیتها وزیرساختهای گردشگری ساحل  این شهرستان بازدید کرد.

روزبهان:ساحل زیبای بندر گز مهمترین قابلیت جذب گردشگر وتوسعه شهرستان می باشد

 

در این بازدید که مهندس احمدی فرماندار شهرستان ،برهانی معاون فرماندار ،هراتی وحسینی نوکنده  بخشداران شهرستان ،شهرداران بندرگز ونوکنده واعضا شورای شهر دکتر روزبهان را همراهی می کردند .دکتر روزبهان قابلیتهای شهرستان بندر گز را مطلوب دانست وافزود :وجود ساحل آرام ،راههای دسترسی آسفالته وراه آهن ،پوشش جنگلی واراضی حاصلخیز ،واکوسیستم معتدل ومرطوب ،شرایط سرمایه گذاری وایجاد زیر ساخت های گردشگری را فراهم کرده است وی افزود :با توجه به قرار گیری شهرستان بندر گز در مدخل ورودی به استان گلستان باید شرایط ماندگاری مسافران وگردشگران را فراهم آورد.ودر این خصوص تمامی دستگاههای اجرایی باید پای کار بوده وهمکاری لازم را بعمل آورند.روزبهان گفت:سابقه بندری ومسافری در بخش دریایی در این شهرستان از گذشته وجود داشته وباید از این پتانسیل برای توسعه شهرستان به نحو صحیح استفاده لازم را بعمل آورد

روزبهان:ساحل زیبای بندر گز مهمترین قابلیت جذب گردشگر وتوسعه شهرستان می باشد

 

روزبهان:ساحل زیبای بندر گز مهمترین قابلیت جذب گردشگر وتوسعه شهرستان می باشد

 

روزبهان:ساحل زیبای بندر گز مهمترین قابلیت جذب گردشگر وتوسعه شهرستان می باشد

 

روزبهان:ساحل زیبای بندر گز مهمترین قابلیت جذب گردشگر وتوسعه شهرستان می باشد

 

روزبهان:ساحل زیبای بندر گز مهمترین قابلیت جذب گردشگر وتوسعه شهرستان می باشد

 

روزبهان:ساحل زیبای بندر گز مهمترین قابلیت جذب گردشگر وتوسعه شهرستان می باشد

 

روزبهان:ساحل زیبای بندر گز مهمترین قابلیت جذب گردشگر وتوسعه شهرستان می باشد

 


بازگشت