» » اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

28 دی 1394
  | 
  • Like
  • 0

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپهاولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان 22دیماه 94 به اتفاق همکاران معاونت بودجه و مدیران دستگاههای اجرایی و فرماندار شهرستان از پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی حوزه شهرستان منجمله راه و شهرسازی ، جهاد کشاورزی ،آب منطقه ای ،منابع طبیعی وآبخیزداری، آبفار ، میراث فرهنگی،فنی و حرفه ای ،نوسازی مدارس بازدید نمودند. مهمترین پروژه های مورد بازدید قرار گرفته عبارتند از: پروژه های ایستگاه پمپاژ آب اترک ، انتقال آب شرب و خط انتقال آب به 1200 هکتار از اراضی کشاورزی روستای آق تقه ، مجتمع گردشگری و آرامگاه مختومقلی فراغی ،مرکز آموزش فنی و حرفه ای ،مدرسه شبانه روزی روستای عرب قره حاجی ، پروژه های سازه سنگی – ملاتی و بند رسوبگیر ، ساختمان فرمانداری مراوه تپه و سالن ورزشی چنارلی.
   همچنین در ادامه جلسه ، کمیته برنامه ریزی شهرستان مراوه تپه با حضور  مهندس پیش قدم رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و همکاران ، مسئولین و کارشناسان استانی و شهرستانی در محل دفتر فرماندار تشکیل شد . اسمعیل تاجی فرماندار مراوه تپه ضمن قدردانی از حسن توجه مسئولین به شهرستان مرزی مراوه تپه ، گزارشی از وضعیت پروژه های شهرستان ارائه کرد . سپس مسئولین ادارات مشکلات و مسائل عمرانی خود را بیان داشتند . در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی ضمن پاسخگویی به سوالات مطرح شده بیان داشتند: تمام تلاش ما این است که شاخص‎های محرومیت این شهرستان کاهش و به میانگین استانی نزدیک شود. افزایش سهم‎بری از اعتبارات استانی و ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه نشان‌گر توجه به این شهرستان محروم است. اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی، واگذاری پروژه‎های نیمه‎تمام به سرمایه‎گذاران علاقمند ازاولویت‎های این سازمان برای این شهرستان است. توجه به وضعیت آب شرب، افزایش سطح درآمدی مردم منطقه وبهبود وضعیت معیشتی مردم از دیگر برنامه‎های این سازمان برای این شهرستان خواهد بود. پیش قدم اذعان داشت : امسال شهرستان مراوه تپه بیش از ده درصد اعتبارات استان را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن از اعتبارات مرزی نیز استفاده شده و ادامه خواهد داشت . رئیس سازمان تأکید کرد : در بحث ایجاد باغات مثمر از قبیل پسته و زیتون لازم است با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی هماهنگی لازم صورت گیرد . در پایان جلسه تقدیر نامه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور در خصوص مهار آتش در منطقه توسط مهندس پیش قدم به اسمعیل تاجی فرماندار مراوه تپه اهدا گردید .

بازدید از ایستگاه پمپاژ آب اترک

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

 بازدید انتقال آب شرب و خط انتقال آب به 1200 هکتار از اراضی کشاورزی روستای آق تقه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

 بازدید از مجتمع گردشگری و آرامگاه مختومقلی فراغی

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

 بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

 بازدید از مدرسه شبانه روزی روستای عرب قره حاجی  مراوه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

بازدید از پروژه سازه سنگی، ملاتی

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

 بازدید از ساختمان فرمانداری مراوه تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

 بازدید از سالن ورزشی چنارلی

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

 جلسه، کمیته برنامه ریزی شهرستان مراوه تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

اولویت اجرای طرح‎های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‎زدایی در مراوه‎تپه/اختصاص بیش از 10 درصد اعتبارات استان به مراوه‎تپه

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 1426
بازدید دیروز: 900
بازدید ماه:98916
بازدید سال:569721
بازدید کل:9659689

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  25 شهریور 1400

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس