» » پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و وحضور نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد استان به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان در ابتدای این  جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند ثبت توافق نامه ها ؛ ضمن تقدیر و تشکر از سازمان  جهاد کشاورزی وادارات کل بنیاد مسکن و راهداری و حمل و نقل جادهای و نوسازی مدارس در ارتباط با ثبت سیستمی انعقادتوافق نامه ها  از دیگر دستگاهای مربوط و شهرداری خصوصا آّبفار و آب منطقه ای و فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری آزاد شهر و شهرداری ...تاکید نمودند در ثبت انعقاد تفاهم نامه ها ، ممارست بیشتری داشته باشند.

روزبهان در ادامه عنوان کرد ؛ اگر دستگاهی به دلایل منطقی قصد تغییر در احجام بودجه سالانه خود را داشته باشد ، باید آن درخواست درکمیسون ماده 23 استان ، که درخصوص همین تغییرات است تصمیم گیری شود و در غیر اینصورت هرگونه تغییراتی که اسباب تعهدات بیشتر مالی دولت نسبت به ارقام  برنامه اعلامی بودجه  را ایجاد کند جزو تخلفات و عدول از برنامه بودجه ریزی ، محسبوب می گردد.

 

دبیر شورای برنامه ریزی استان گلستان عنوان کرد؛ تاکید مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به ریاست محترم جمهور حول محورهای ، اتکا بر توانایی های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت های وسیع برآمده از زیرساخت های موجود در کشور و بهره گیری از مدیریت جهادی و روحیه انقلابی و تکیه بر اولویت های اساسی آمده در سیاست های کلی اصل 44- اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری، نظام اداری و جمعیت و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می تواند ما را به رغم تمایل و اراده دشمنان، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است، یاری رساند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان افزود ؛ علارغم محدودیتهای بوجه ای ، سرجمع کل منابع تخصیص یافته  امسال استان( از محل استانی ، ملی و سیل )به نسبت آمار مقایسه سال گذشته با رشد حدود 50 درصدی از 1300 میلیارد تومان به 1900 میلیارد تومان افزایش یافته است  .

  

روزبهان در ادامه عنوان کرد ؛ مهمترین اقدامات دولت در شرایط سخت مالی سال 97 و 98 را میتوان به  پرداخت یارانه ها ی نقدی که بصورت مستمر و منظم _ پرداخت چند برابری نسبت به گذشته به اقشار ضعیف از طریق نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی _ پوشش کسری صندوق های بازنشستگی _ تامین کامل امنیت غذایی و دارویی با تامین ذخایر استراتزیک_ تامین کامل و به موقع تعهدات مالی ناشی از سررسید اسناد خزانه اسلامی _ اجرای برنامه های تولید واشتغال مولد _ تامین مالی حوادث غیرمترقبه در کشور و... می توان اشاره کرد.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان ؛ با تاکید بر اهمیت حوزه فرهنگی ؛ خصوصا در بخش جوانان و نوجوانان عنوان کرد که آنها  حقیقتا آینده سازان این جامعه خواهند بود و با اشاره به عملکرد بهتر مسئولین این بخش اطمینان داد در حد بضاعت استان به تخصیص ها در بخش فرهنگی ، اهتمام بیشتری صورت گرفته است.

 

روزبهان افزود ؛ آنچه که اغلب مورد غفلت واقع میشود ، اینست که کل اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه های موجود بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان می باشد که با آمار مقایسه ای این عدد به نسبت تخصیص 157 میلیارد تومانی سال گذشته در می یابیم که با این روند اعتبارات و تخصیص ها بالغ بر 127 سال زمان می برد که این پروژه ها به سرانجام برسند و مضاف بر آن اینکه تخصیص بودجه در برخی از بخش های خدماتی مانند آب و برق و راه و... اجتناب ناپذیر است تا جایی که پس از گذشت حدود  41 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز هم روستاهای را داریم که از آب شرب لوله کشی محرومند و رفع این دست مشکلات  نیز در اولویت بودجه ریزیهای ما قرار خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان عنوان کرد ، مصادیق اصلاح ساختار بودجه در بخشنامه  سال 99 ، حول محورهای درآمد زایی پایدار _ هزینه کرد کارا _ ثبات در اقتصاد ، توسعه و عدالت _ اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی و رویکرد کلی حاکم بر بخشنامه بودجه سال 99 را حول محورهای  ، ثبات سازی کوتاه مدت _ زمینه سازی رشد بلند مدت و پیشرفت متوازن ، فراگیر و اصلاح ساختار دولت ، برشمرد.

 

 

دبیر شورای برنامه ریزی استان گلستان افزود ؛ دولت علارغم تحریمهای ظالمانه استکبار و در سخترین شرایط سال مالی با همراهی خوب مردم عزیز و هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری توانست مضاف بر تعهدات مالی خود (بدون اتکا به درآمد منابع نفتی)عمل نماید.

 

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

پنجمین شورای برنامه ریزی سال 98 استان گلستان با حضور آقای روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان و دبیر شورای برنامه ریزی استان و دیگر اعضا به ریاست دکتر حق شناس استاندار گلستان در محل استانداری برگزار گرددید .

 

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 581
بازدید دیروز: 1690
بازدید ماه:112559
بازدید سال:621623
بازدید کل:8675273

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  19 تیر 1399

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس