» » رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،صبح امروز سه شنبه 10 فروردین،جلسه آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری با حضور عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،شاملو معاون عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور،غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و مدیرکل منابع طبیعی استان،در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان برگزار شد.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،سند دار کردن برای اراضی حوزه روستایی و یا به عبارت کلی بحث صدور سند به موازات سایر خط مشی های توسعه مناطق روستایی را بسیار موثر دانست.عابدی خاطرنشان کرد:بحث صدور سند و شناسنامه دار شدن،زمینه ای برای کنترل منابع طبیعی و مدیریت کارآمد منابع و کمک به رونق اقتصادی روستا و برابری اجتماعی و اقتصادی زندگی روستایی و شهرنشینی است.در این جلسه شاملو معاون عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز تصریح کرد:در زمینه سند دار کردن املاک روستایی،کار مهمی در کشور انجام شده است و بیش از سه میلیون و پانصدهزار واحد روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت سند دار شده اند و برای سال جاری نیز حدودا 220 هزار واحد در برنامه کاری وجود دارد.معاون عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور اظهار داشت:در استان گلستان حداقل 3400 واحد در برنامه کاری همکاران بنیاد مسکن می باشد و بنیاد مسکن این آمادگی را دارد که با همکاری سایر دستگاه ها و توان کاری این مجموعه را افزایش دهد.غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان نیز تصریح کرد:تلاش می نماییم تا پایان سال تمام املاک تملکی مردم در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت سند دار شوند.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اظهار داشت:انتقال این اراضی به بنیاد مسکن در محدوده روستایی یکی از مهمترین عوامل است که سریعتر به نیاز روستا کمک می نماید.مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان بیان کرد:بیش از 1500 هکتار در سطح 250 روستا،تملک زمین از منابع طبیعی در اراضی ملی داشته و تاکنون 250 هکتار در غالب 8440 قطعه زمین به متقاضیان تحویل داده شده است.لازم به ذکر است در این آیین تجلیل در راستای عملکرد مطلوب و همکاری و تعامل بسیار شایسته،شاملو معاون عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اهدای لوح تقدیر از عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان و مدیرکل بنیاد مسکن استان،مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و مدیرکل منابع طبیعی استان،تشکر و قدردانی نمود.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در آیین تجلیل از عملکرد و همکاری اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای اجرای ماده 4 قانون سازماندهی تولید و عرضه مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

 

 

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 2554
بازدید دیروز: 7120
بازدید ماه:73521
بازدید سال:73521
بازدید کل:9163489

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  24 فروردین 1400

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس