» » رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی،امروز دوشنبه 15 شهریور،با حضور عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان و دکتر حق شناس استاندار گلستان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان به صورت حضوری و وبینار برگزار گردید. در ابتدای جشنواره رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر بعنوان اسوه های خدمت صادقانه،خالصانه،دلسوزانه و متعهدانه به ارائه گزارش جامع و مفصلی به فرایند بررسی و انتخاب دستگاه های برتر اجرایی استان پرداختند.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان تصریح کرد:عملکرد دستگاه های اجرایی استان هرساله در بعد شاخص های عمومی و اختصاصی،مورد ارزیابی قرار می گیرد.عابدی رئیس سازمان اظهار داشت:لازم می دانم از تلاشهای شایسته و ارزنده مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی استان که در راستای اهداف توسعه ای استان در جشنواره شهید رجایی استان،موفق به کسب رتبه های برتر گردیده اند،تشکر و قدردانی نمایم.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان افزود:ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی از بعد شاخص های عمومی در 5 محور و 21 شاخص و 56 نماگر و همچنین در بعد شاخص های اختصاصی ستادی 710 شاخص و 55 دستگاه و در بعد شاخص اختصاصی استانی 18 شاخص و 53 دستگاه انجام شده است.عابدی رئیس سازمان خاطرنشان کرد:عملکرد 55 دستگاه در سال 1399 مورد ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی قرار گرفت. عابدی رئیس سازمان اهداف جشنواره شهید رجایی را برشمرد و گفت:پاسداشت و نکوداشت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت،تقویت وجدان کاری و کارآفرینی و شفافیت و سلامت نظام اداری و توسعه دولت الکترونیک و ترویج فرهنگ خدمت رسانی می باشد.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان بیان کرد:بر طبق دستورالعمل18 آبان1399 و 23 فروردین سال جاری که به استان،ابلاغ گردید و بر طبق تبصره (1) بند (ج) بخشنامه ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،به عنوان دبیرخانه ستاد معرفی گردید و با دوکمیته،به نام های کمیته ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی تشکیل شد.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این جشنواره، در ادامه سخنان خود،مقایسه ای در عملکرد سطح استان با میانگین کشوری نیز انجام دادند و افزود:استان به لحاظ میانگین امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی،میانگین شاخص های اختصاصی و میانگین شاخص های عمومی از میانگین کشور بالاتر است همچنین در اصلاح ساختار سازمانی و همچنین ارتقاء سلامت سازمانی،وضعیت استان گلستان بالاتر از میانگین سطح کشوری است. عابدی رئیس سازمان،پیشنهاداتی در خصوص جشنواره شهید رجایی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی بیان و تصریح کرد:رعایت اصول واگذاری و بحث نظارتی،آموزش و انگیزش،مهندسی مجدد فرآیندها و کارآمدبودن خدمات،واگذاری فعالیتها و خدمات در پیشخوان دولت،بهره وری نیروی انسانی و هدفگذاری شاخص های ارزیابی را از پیشنهادهای مهم برشمرد.رئیس سازمان یادآور شد:برش های برنامه ای با هدف توسعه متوازن و با نگاهی به پیشرفت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته،در دستور کار قرار گیرد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،افزود:با هدف اسناد توسعه ای استان،و با بررسی وضع موجوداستان و ترسیم نقشه راه،برش های برنامه های را برای حل مسائل اساسی توسعه ای استان و دستیابی به توسعه همه جانبه استان،تا رسیدن به  ساختاری منطقی که ماحصل آن ارائه خدمات شایسته به مردم استان می باشد تلاش نماییم.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در این جشنواره ضمن تقدیر و تشکر از دستگاه های اجرایی برتر تصریح کرد :در بخش شاخص های عمومی و اختصاصی،اداره کل هواشناسی استان،اداره کل استاندارد استان و اداره کل اقتصاد و دارایی  استان به عنوان دستگاه های برتر و منتخب معرفی شدند.همچنین دستگاه های منتخب در بخش شاخص های عمومی شامل،اداره کل ثبت احوال استان،اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان و دستگاه های برتر در گروه پنج گانه،شامل اداره کل فنی و حرفه ای ،اداره کل امور مالیاتی،اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان،بیمه سلامت استان و اداره کل منابع طبیعی استان و همچنین دستگاه های ارائه دهنده خدمات برجسته شامل ،اداره کل دامپزشکی استان و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان می باشد که مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفتند. دکتر حق شناس استاندار گلستان در این جشنواره ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همه شهدای دولت تصریح کرد:کارکنان دستگاه های اجرایی،عملکرد قابل توجهی دارند و جشنواره شهیدرجایی فرصتی است که بخشی از عملکرد دستگاه های اجرایی استان تشکر و قدردانی گردد.دکتر حق شناس افزود:وقتی نظام اداری کارآمد باشد،بخش خصوصی نیز موفق خواهد بود و نظام اداری کارآمد موجب تقویت بخش خصوصی می گردد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و براین اساس توسعه پایدار نیز خواهیم داشت.دکتر حق شناس استاندار گلستان،شهیدان رجایی و باهنر را نمونه، اسوه و الگویی که با اقدام خالصانه و خلوص نیت و فعالیت صادقانه،با مردم رفتار می نمودند.استاندار گلستان یادآور شد:بخش قابل توجهی از رشد بهره وری در دستان کارمندان دستگاه های اجرایی می باشد و پیشرفت های قابل توجهی نیز در کشور صورت گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان گلستان

 

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 1463
بازدید دیروز: 1021
بازدید ماه:51258
بازدید سال:626944
بازدید کل:9716912

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  22 مهر 1400

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس