» » پیش قدم گفت : طراحي نظام برنامه ريزي و تصميم گيري مبتني بر نتايج مطالعات آمايش سرزمين استان در آستانه تهيه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فرصتي خواهد بود تا توسعه ي پايدار استان با مديريتي جامع، همه سونگر و در چارچوب توسعه فضايي تحقق يابد

پیش قدم گفت : طراحي نظام برنامه ريزي و تصميم گيري مبتني بر نتايج مطالعات آمايش سرزمين استان در آستانه تهيه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فرصتي خواهد بود تا توسعه ي پايدار استان با مديريتي جامع، همه سونگر و در چارچوب توسعه فضايي تحقق يابد

19 تیر 1395
  | 
  • Like
  • 0

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان با حضور استاندار ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،دبیر مجمع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استان ، معاونین استاندار و روسا ومدیران دستگاههای عضو ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 19/4/1395 در محل سالن جلسات استانداری تشکیل شد.

پیش قدم گفت : طراحي نظام برنامه ريزي و تصميم گيري مبتني بر نتايج مطالعات آمايش سرزمين استان در آستانه تهيه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فرصتي خواهد بود تا توسعه ي پايدار استان با مديريتي جامع، همه سونگر و در چارچوب توسعه فضايي تحقق يابد

 

در ابتدای جلسه جناب آقای پیش قدم رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ضمن خوش آمدگویی و تبریک عید سعید فطر به حاضرین و قرائت دستور جلسه گفت : در این جلسه سند آمایش استان و همچنین سند برنامه ششم توسعه استان ارائه خواهد شد.

پیش قدم گفت : طراحي نظام برنامه ريزي و تصميم گيري مبتني بر نتايج مطالعات آمايش سرزمين استان در آستانه تهيه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فرصتي خواهد بود تا توسعه ي پايدار استان با مديريتي جامع، همه سونگر و در چارچوب توسعه فضايي تحقق يابد.

وی ادامه داد : در فرآيند مطالعات آمايش، توان هاي اقتصادي، اجتماعي، اكولوژيك و خط مشي هاي راهبردي توسعه كشور و استان با هم تلفيق مي گردند و راهكاري مناسب براي تحقق توسعه متوازن، همه جانبه و پايدار در سطح سرزمين پيشنهاد مي گردد.

بر اين اساس، استان گلستان در قالب سازوكار پيش بيني شده در شرح خدمات ابلاغي از سوي مركز، مطالعات آمايش استان را در قالب 2 بخش كلان (تحليل و ساختار وضع موجود و برنامه ريزي و سياست گذاري) و 8 فصل تهيه و تدوين نموده است.

حسین پیش قدم از ویژَگی های بارز در تهیه سند آمایش استان را استفاده از روشهای تخصصی و مکتب های علمی رایج دنیا برشمرد و ادامه داد در تهیه این سند تعداد 25 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و کارشناسان دستگاههای اجرایی همکاری داشته اند و حضور فعالان اقتصادی و نخبگان می تواند در ادامه راه به ما کمک نماید .

وی افزود اميد است سند آمايش استان گلستان به عنوان يكي از مهم ترين اسناد بالا دستي توسعه در اولويت برنامه ريزان، مديران و تصميم گيران استان قرار گيرد و اهداف پيش بيني شده از اجراي طرح مطالعات آمايش از جمله كارايي و بازدهي اقتصادي، گسترش عدالت اجتماعي و رفع فقر و محروميت، وحدت و يكپارچگي سرزمين و نظير آن محقق گردد.

در ادامه جلسه دكتر عبدالرسول سلمان ماهيني مجري طرح آمايش استان گلستان گزارش مبسوطی از سند آمایش استان برای حاضرین در جلسه ارائه داد.

پیش قدم گفت : طراحي نظام برنامه ريزي و تصميم گيري مبتني بر نتايج مطالعات آمايش سرزمين استان در آستانه تهيه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فرصتي خواهد بود تا توسعه ي پايدار استان با مديريتي جامع، همه سونگر و در چارچوب توسعه فضايي تحقق يابد

 

وی گفت: در يك تعريف آمايش به معني تنظيم رابطه انسان، مكان و زمان است. انسان شامل مولفه هاي جمعيتي و هزينه و درآمد و بازار كسب و كار و سرمايه و صنعت است. مكان يعني پهنه سرزمين و توان و هر آنچه به طور مستقيم و غير مستقيم از آن مورد استفاده كنوني يا آينده انسان قرار م يگيرد و زمان به عنصر پيشرفت در فناوري و زيرساختها و تغيير مولفه هاي جمعيتي و نيز تغييرات طبيعي اشاره دارد.

مطالعات آمايش استان بر اساس شرح خدمات اصلاح شده و مصوب دفتر امور آمايش و برنامه ريزي منطقه اي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (مرداد 1390) تدوین گردیده است. اين گزارش شامل: به هنگام سازي و تصحيح و اضافه بر مطالعاتي است كه در گذشته توسط شركت مشاور هامون يك و با استفاده از داده هاي موجود و بعضا استخراجي تهيه شده بوده است. مطالعات آمايش استان گلستان در سه فاز: 1-ارزيابي توان اكولوژيك، 2) ارزيابي وضعيت اقتصادي و اجتماعي 3) سنتز مطالعات  تهیه شده است و همكاران دانشگاهي و دانشجويان دكتري محيط زيست و ساير رشته ها و دانشجويان كارشناسي ارشد زيادي مجري را در اجراي اين مهم ياري داده اند .

در ادامه هر یک از مدیران دستگاههای اجرایی ، مشاوران استاندار  و دبیر مجمع نمایندگان استان به بیان نقطه نظراتشان در خصوص سند آمایش استان پرداختند.در پایان استاندار محترم ضمن جمعبندی مباحث مطرح شده گفت:

سند آمایش استان بسیار مهم و نقشه راه استان بوده و از آسیب ها و بی سلیقه گی ها جلوگیری می نماید و در واقع سند آمایش ایدئولوژی و پهنه بندی اقدامات است. استاندار محترم سند آمایش استان را میراثی دانست که باید به آیندگان ارائه نمائیم.

وی از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست ظرف دو هفته آینده نظرات مکتوب خود را در خصوص سند آمایش ارائه نمایند.

همچنین ایشان از مشاور محترم طرح ،خواست مسائلی همچون همگرایی اقوام ، افق استان در خدمات مجازی ، اتصال شمال به جنوب استان در کریدورهای ارتباطی ، افق منطقه آزاد ، شهرک متالوژی ، تغییر الگوی کشت ، ارزش افزوده ، ماموریت دانشگاهها در بحث دانش بنیانی و ارتباط ارگانیک در تهیه سند دیده و لحاظ گردد.

پیش قدم گفت : طراحي نظام برنامه ريزي و تصميم گيري مبتني بر نتايج مطالعات آمايش سرزمين استان در آستانه تهيه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فرصتي خواهد بود تا توسعه ي پايدار استان با مديريتي جامع، همه سونگر و در چارچوب توسعه فضايي تحقق يابد

 

پیش قدم گفت : طراحي نظام برنامه ريزي و تصميم گيري مبتني بر نتايج مطالعات آمايش سرزمين استان در آستانه تهيه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فرصتي خواهد بود تا توسعه ي پايدار استان با مديريتي جامع، همه سونگر و در چارچوب توسعه فضايي تحقق يابد

 

پیش قدم گفت : طراحي نظام برنامه ريزي و تصميم گيري مبتني بر نتايج مطالعات آمايش سرزمين استان در آستانه تهيه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فرصتي خواهد بود تا توسعه ي پايدار استان با مديريتي جامع، همه سونگر و در چارچوب توسعه فضايي تحقق يابد

 

پیش قدم گفت : طراحي نظام برنامه ريزي و تصميم گيري مبتني بر نتايج مطالعات آمايش سرزمين استان در آستانه تهيه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فرصتي خواهد بود تا توسعه ي پايدار استان با مديريتي جامع، همه سونگر و در چارچوب توسعه فضايي تحقق يابد

 

پیش قدم گفت : طراحي نظام برنامه ريزي و تصميم گيري مبتني بر نتايج مطالعات آمايش سرزمين استان در آستانه تهيه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فرصتي خواهد بود تا توسعه ي پايدار استان با مديريتي جامع، همه سونگر و در چارچوب توسعه فضايي تحقق يابد

 

پیش قدم گفت : طراحي نظام برنامه ريزي و تصميم گيري مبتني بر نتايج مطالعات آمايش سرزمين استان در آستانه تهيه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فرصتي خواهد بود تا توسعه ي پايدار استان با مديريتي جامع، همه سونگر و در چارچوب توسعه فضايي تحقق يابد

 

پیش قدم گفت : طراحي نظام برنامه ريزي و تصميم گيري مبتني بر نتايج مطالعات آمايش سرزمين استان در آستانه تهيه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فرصتي خواهد بود تا توسعه ي پايدار استان با مديريتي جامع، همه سونگر و در چارچوب توسعه فضايي تحقق يابد

 

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 354
بازدید دیروز: 1251
بازدید ماه:6669
بازدید سال:826358
بازدید کل:8880008

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  08 مهر 1399

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس