» » رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در جلسه ستاد درآمد استان: در لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه،تلاش بر ایجاد مازاد درامد توسعه استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در جلسه ستاد درآمد استان: در لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه،تلاش بر ایجاد مازاد درامد توسعه استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در جلسه ستاد درآمد استان: در لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه،تلاش بر ایجاد مازاد درامد توسعه استان

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی،جلسه ستاد درآمد استان امروز یکشنبه 29 آبان ماه، با حضور عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان و صلبی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان و تعدادی از دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد برگزار شد.عابدی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان در جلسه ستاد درآمد استان تصریح کرد:برای لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه،با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی و  با همت و مشارکت جمعی تلاش نماییم تا مازاد درآمد توسعه استان اتفاق بیفتد.عابدی رئیس سازمان خاطرنشان کرد:در همه حوزه ها بایستی این تلاش صورت گیرد تا مازاد درآمد داشته و با تحلیلی از عملکرد دستگاهها،دستگاههایی را مدنظر در جلسه قرار دادیم که  دستگاههای اثرگذار در حوزه درآمدی در استان باشند.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان بیان کرد:چهار دستگاهی که در حوزه درآمدی می توان اثرگذار در توسعه درآمدی استان باشند حوزه امورمالیاتی،نیروی انتظامی،ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی می باشند که می توانند میزان وصولی درآمدها در این حوزه ها افزایش یابد.عابدی رئیس سازمان خاطرنشان کرد:در سال قبل 9 میلیارد تومان مازاد درآمد عمرانی داشتیم که با این رقم توانستیم کارسازی انجام داده و تخصیص صورت گیرد و این تلاش به غیر از حوزه های عمرانی در همه حوزه ها بایستی صورت گیرد تا مازاد درآمد انجام شود.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان یادآور شد:مردم استان گلستان بایستی مطلع گردند، هرگونه مالیاتی که در استان پرداخت می نمایند بابت پروژه های عمرانی است که در توسعه استان اثرگذار می باشد و با سیاستگذاری در این جلسه ستاد درآمد،بسیاری از کسب و کارها در استان که درآمد نیز کسب می نمایند ولی مالیات پرداخت نمی کنند با راهکارهایی مشخص و معین،به حساب خزانه واریز شود تا بتوانیم برای عمرانی و آبادانی شهری انجام شود.عابدی رئیس سازمان گفت:فضای مناسب برای تحقق درآمد بیشتر وجود دارد و از ظرفیت منابع وصولی در حوزه عمران و اعتبارات هزینه ای در استان بهره مند شویم.عابدی افزود:در استان گلستان،بایستی درآمدهای عمومی محقق گردد و در استان،بعد از امور مالیاتی،نیروی انتظامی بالاترین درآمد را دارد و با راهکارهای فرادستی،کمک کار موضوعات توسعه ای استان باشیم.رئیس سازمان همچنین به موضوع با اهمیت امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه اشاره نمود و افزود:در برنامه هفتم توسعه،نگاه ویژه ای به امنیت غذایی کشور شده است.عابدی در ادامه جلسه به نکات کلیدی مهم اشاره نمود و افزود:با عنایت به اینکه در آستانه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1402 هستیم بایستی به ردیف های درآمدی استانی اشاره نماییم و ظرفیتی را که به ردیف درآمدی استان می باشد باتوجه به اینکه ردیف هایی که منابع کمتر و سختی کار بیشتر دارد به استانها تخصیص داده شده است و جمع بندی را برای ردیف های درآمدی استانی در نظر داشته باشیم.عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان ضمن بیان اینکه 84 درصد از درآمد عمومی مصوب استان مربوط به حوزه مالیاتی است،افزود:همه ما به اهمیت حوزه مالیات واقف هستیم و به عنوان منبع اصلی تامین مالی پایدار در دولت می توان مطرح نمود.عابدی رئیس سازمان خاطرنشان کرد:نقش ستاد درآمد در تحقق درآمدها و وصول آن و نظارت مستمر تکالیف دستگاه ها از نظر درآمدهای مصوب از موارد اساسی حائز اهمیت می باشد.رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان گفت:در سایر منابع درآمدی با مشارکت دستگاههای اجرایی بتوانیم به مازاد درآمد دست یابیم و دستگاههای اجرایی نیز در فروش اموال مازاد تسریع نمایند تا منابع جذب استان گردد.عابدی رئیس سازمان ابراز نمودند:جلسه ستاد درآمد استان هر ماه و با هدف نظارت و ارزیابی بر نقش مهم دستگاه های اجرایی در درآمدهای استان تشکیل می شود.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به نکته مهم دیگری در این جلسه اشاره نمود و افزود:برای جلوگیری از فرار مالیاتی،بایستی به سمت حکمرانی داده برویم و از طریق سیاست های کلی برنامه هفتم نیز این مسیر محقق می گردد.وی یادآور شد:در برنامه هفتم توسعه به حوزه مالیاتی بیشتر و دقیق تر معطوف شده است،تصریح کرد:رونق فضای کسب و کار در استان گلستان با افزایش درآمدهای استانی ارتباط مستقیم دارد.در این جلسه صلبی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان به گزارش مفصل و جامع در خصوص مصوب و وصولی دستگاه های اجرایی تا لغایت مهرماه 1401 به تفکیک ردیف درآمدی و گزارش عملکرد منابع و مصارف کشور شش ماهه سال 1401 و جدول کلان منابع و مصارف بودجه عمومی کشور و شش ماهه اول سال 1401 براساس منابع و مصارف،جدول وضعیت وصول منابع و پرداخت های اعتبارات استانها در شش ماهه اول و مصوب یکساله،مصوب دوماهه،وصولی لغایت مهرماه،درصد تحقق نسبت به مصوبه دو ماهه 1401 و مازاد کسری با اعداد و ارقام پرداختند و همچنین گزارش عملکرد درآمدها و مقایسه آن با استان ها و همچنین جدول وضعیت وصول منابع و پرداخت های اعتبارات استانها در شش ماهه اول گزارش نیز ارائه شد.دستگاههای اجرایی،نیروی انتظامی،ثبت اسناد و املاک،میراث فرهنگی،پزشکی قانونی،دادگستری،محیط زیست،بهزیستی در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی به ارائه گزارش پرداختند.در این جلسه در خصوص مجموعه درآمدهای وصول شده در شش ماهه اول سال 1401 که تحقق آن نسبت به مصوب سال جاری 73 درصد بوده است و مالیات در سال 1401، 91 درصد رشد داشته و جمع منابع دریافت ها مصوبه شش ماهه و عملکرد شش ماه 74 درصد رشد داشته است،به بیان مطالب جامع و کاملی پرداخته شد.حاضران در جلسه همچنین نقطه نظرات را در جلسه بیان نمودند و ضمن بیان مسائل و موضوعات،پیشنهادات و راهکارهای مهمی نیز در این جلسه مطرح گردید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در جلسه ستاد درآمد استان: در لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه،تلاش بر ایجاد مازاد درامد توسعه استان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در جلسه ستاد درآمد استان: در لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه،تلاش بر ایجاد مازاد درامد توسعه استان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در جلسه ستاد درآمد استان: در لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه،تلاش بر ایجاد مازاد درامد توسعه استان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در جلسه ستاد درآمد استان: در لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه،تلاش بر ایجاد مازاد درامد توسعه استان

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در جلسه ستاد درآمد استان: در لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه،تلاش بر ایجاد مازاد درامد توسعه استان

 

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 3674
بازدید دیروز: 5819
بازدید ماه:41641
بازدید سال:1596369
بازدید کل:11816950

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  05 بهمن 1401

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس