صفحه اصلی > اخبار / اخبار تصویری / اسلایدر > جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان

جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان


9-09-1399, 12:00. نویسنده: dehnavi

جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،حسینی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان،امروز یکشنبه 9 آذر با عابدی رئیس سازمان،دیدار و گفتگو پرداختند.در این جلسه عابدی رئیس سازمان،یکی از دغدغه ها و نگرانی های اصلی در مورد منابع آب در استان را،تخصیص منابع آبی در حال حاضر و آینده دانست.عابدی تصریح کرد:اقدامی مهم در تخصیص اعتبار جهت منابع آبی استان،تعادل بین نیاز انسان به منابع آبی و محیطی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان می باشد.رئیس سازمان خاطر نشان کرد:جلوگیری از ضایعات آبی و کنترل و مدیریت آب از مهمترین موضوعات استراتژیکی در حوزه آبی استان می باشد.عابدی رئیس سازمان یادآور شد:رصد لحظه ای و پیوسته از منابع آبی استان و همچنین مدیریت برسیلاب و رودخانه های استان و هماهنگی و تعامل با دستگاه های اجرایی استان می تواند نقشی بسیار موثر و مطلوب در مدیریت صحیح آب در استان باشد.رئیس سازمان با تاکید براینکه با هم افزایی و خرد جمعی در حوزه مدیریت آب،بتوانیم خدمات شایسته و ارزنده ای را در استان ایفا نماییم.

جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان

 

جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان

 

جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان

 

جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان

 

جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان

 


بازگشت