صفحه اصلی > اخبار / اخبار تصویری / اسلایدر > تاکید رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص شرکت کلیه نیروهای جدید الاستخدام در وبینار آموزشی

تاکید رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص شرکت کلیه نیروهای جدید الاستخدام در وبینار آموزشی


1-11-1399, 13:30. نویسنده: dehnavi

تاکید رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص شرکت کلیه نیروهای جدید الاستخدام در وبینار آموزشی

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،بنا به دستور آقای عابدی رئیس محترم سازمان به ضرورت آموزش کارکنان جدیدالاستخدام در سازمان و اهمیت آن در پیشبرد اهداف سازمانی و ارتقاء مهارت های تخصصی و نقش کلیدی و تاثیرگذار در بهبود عملکرد سازمانی تاکید کرد.عابدی رئیس سازمان با تاکید براینکه نقش آموزش،درتوانمندسازی کارکنان و ارتقاء بهره وری سازمان نقش داشته و با بهسازی آموزش نیروی انسانی،توفیق سازمانی در دستیابی به اهداف سازمانی میسر می باشد.در این وبینار آموزشی شش نفر از نیروهای جدیدالاستخدام در سازمان در بدو ورود به سازمان، به آموزش پرداختند و در این دوره آموزشی،تبصره ها و جداول کلان بودجه،قانون بودجه و اعتبارات استانی و طرح های عمرانی،ملی و منابع بودجه و پیوست های بودجه،مصارف دستگاه ها و اعتبارات جاری و عمرانی و جمع بندی و تلفیق منابع و بررسی و پایش و بهبود نظام بودجه ریزی و طبقه بندی اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت.در این دوره آموزشی در خصوص تدوین برنامه سالانه و برش یکساله برنامه ارائه شد.شایان ذکر است در این دوره آموزشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پیگیری موارد ارجاعی که توسط ریاست سازمان انجام می شود و تهیه گزارشات مورد نیاز در بخش های عمرانی،درآمدها،هزینه های عمرانی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی و گزارشاتی که انجام می شود و تصویرکلی از منابع عمومی کشور پرداخته شد.

تاکید رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص شرکت کلیه نیروهای جدید الاستخدام در وبینار آموزشی

 

تاکید رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص شرکت کلیه نیروهای جدید الاستخدام در وبینار آموزشی

 

تاکید رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص شرکت کلیه نیروهای جدید الاستخدام در وبینار آموزشی

 

تاکید رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص شرکت کلیه نیروهای جدید الاستخدام در وبینار آموزشی

 


بازگشت