سوالات متداول

نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان

 • نحوه استخدام شدن در ادارات دولتی چگونه است؟

افرادی که فارغ التحصیل دانشگاه بوده و علاقمند به استخدام در دستگاه های دولتی می باشند، با توجه به متمرکز بودن کلیه استخدام ها در وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی، ضروری است اخبار و آگهی های استخدامی را از سایت ها و رسانه های معتبر پیگیر باشند؛ تا در صورت انتشار آگهی و دارا بودن شرایط استخدامی در آزمون ها ثبت نام نمایند.

 • چگونه می توان نمونه سؤالات آزمون های استخدامی را تهیه نمود؟

آزمون های استخدامی با توجه به گستردگی و تنوع پست های استخدامی و شرایط احراز متفاوتی که در هر آگهی ذکر می شود، منبع مشخصی ندارند. خصوصاً سؤالات تخصصی که بر اساس رشته شغلی مورد درخواست داوطلب و مدارک تحصیلی مورد اشاره در آگهی استخدامی طراحی می شود. برای سؤالات عمومی هم در کتاب فروشی ها و سایت های معتبر نمونه سؤالاتی ارائه می شود ولی قابل اتکا نبود و داوطلب باید از اطلاعات عمومی بالایی برخوردار باشد.

 • منظور از بومی در آگهی های استخدامی چیست؟

بر اساس آخرین تعریف سازمان اداری و استخدامی کشور:

شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های ده گانه زیر باشند. حسب مورد داوطلب بومی استان یا شهرستان تلقی میگردند.

یک- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

دو- استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

سه- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

چهار- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

پنج- داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

شش- داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

 

ولی با توجه به اینکه قوانین مرتب در حال تغییر و اصلاح است، بهتر است به شرایط مندرج در آگهی مربوطه مراجعه گردد.

 • آیا اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون های استخدامی حقی را برای داوطلب ایجاد می کند؟

خیر- با توجه به اینکه اعلام نتایج مرحله اول بر اساس خوداظهاری داوطلب در ثبت نام الکترونیکی او است و احتمال ورود اطلاعات نادرست وجود دارد، لذا بعد از اعلام نتایج مرحله اول، بررسی مدارک صورت می پذیرد و در صورت اثبات ادعای نادرست، داوطلب از ادامه مراحل استخدامی باز می ماند.

 

 

برنامه اسقرار نظام مدیریت عملکرد

 • زمان شروع و پایان ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استانی چگونه است؟

بعد از ابلاغ شاخص های عمومی و اختصاصی در ساماه ارزیابی عملکرد از تاریخ 15اسفند هرسال تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد.

 • در زمان بارگذاری مستندات عملکرد،اگر به هر دلیلی در ذخیره مستندات در دوره زمانی تعریف شده ،دستگاه اجرایی دچار مشکل شود.امکان ارایه مستندات کاغذی وجود دارد؟

پاسخ: خیر.

 • برای شاخص هایی که به صورت سامانه ای هستندو امکان ارایه مستندات وجود ندارد. به چه شکل باید گزارش عملکرد را ارایه نمود؟

پاسخ: از طریق مراجعه به نرم افزار مربوطه در صورت تحت وب بودن و در غیر اینصورت گزارش گیری از سامانه ،ملاک عمل خواهد بود.

 • سهم بری شاخص های عمومی و اختصاصی از مجموع امتیازات کل ارزیابی ،چگونه است؟

پاسخ :پنجاه در صد امتیاز ارزیابی از سقف 1000امتیاز شاخص های عمومی گرفته می شود و پنجاه درصد دیگر ان از سقف 1000امتیاز شاخص های اختصاصی دستگاه اجرایی مربوطه.

 

خدمت اعتبار سنجی موسسات آموزشی

 • نحوه برگزاری دوره های آموزشی به چه صورت می باشد؟

الف- براساس درخواست های رسیده از سوی دستگاه های اجرایی (اعلام نیاز آموزشی ) بر مبنای تقویم آموزشی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و یا درخواست های دوره های اختصاصی دستگاهی می باشد.

ب- از طریق ثبت نام در سامانه آموزش و براساس فراخوان ماهیانه ارسالی به دستگاه های اجرایی استان

ج- برگزاری دوره های آموزشی توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری براساس جمع بندی اعلام نیاز آموزشی دستگا های اجرایی استان و لازمه آن تکمیل ظرفیت دوره های آموزشی جهت برگزاری می باشد.

 • مبنای صدور گواهینامه آموزشی به چه شکلی می باشد؟

صدور گواهینامه آموزشی برای یک فراگیر مستلزم حضور کامل در دوره آموزشی (حداکثر غیبت مجاز در دوره یک دهم مدت دوره ) و شرکت در آزمون پایان دوره و کسب حد نصاب قبولی می باشد.

 • موسسات متقاضی، چه مراحلی را باید طی کنند تا بتوانند مجوز آموزش کارکنان دولت را کسب نمایند؟

الف- مراجعه به بخشنامه و دستورالعمل اعتبار سنجی موسسات و شرکت های آموزشی متقاضی آموزش کارکنان دولت به شماره 1558505 مورخ 18/9/96 قابل دریافت در سایت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

ب- تکمیل و ارسال مدارک به مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه  و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان شامل :

 • تکمیل کاربرگ
 • اساسنامه موسسه
 • روزنامه رسمی
 • اجاره نامه سند مالکیت
 • مدرک تحصیلی مدیر عامل
 • دو قطعه عکس و تصویر شناسنامه
 • استعلام از مرکز بهداشت
 • استعلام از دادگستری
 • تصویر قراداد بیمه کارکنان موسسه

10-تصویر قرارداد مدرسان موسسه

        11-نظارت و بازدید از موسسه توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری 

 

خدمت برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی کارکنان دولت

 • نحوه برگزاری دوره های آموزشی به چه صورت می باشد؟(خدمت راهبری و برگزاری دوره)

الف- براساس درخواست های رسیده از سوی دستگاه های اجرایی (اعلام نیاز آموزشی ) بر مبنای تقویم آموزشی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و یا درخواست های دوره های اختصاصی دستگاهی می باشد.

ب- از طریق ثبت نام در سامانه آموزش و براساس فراخوان ماهیانه ارسالی به دستگاه های اجرایی استان

ج- برگزاری دوره های آموزشی توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری براساس جمع بندی اعلام نیاز آموزشی دستگا های اجرایی استان و لازمه آن تکمیل ظرفیت دوره های آموزشی جهت برگزاری می باشد.

 

 

خدمت احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی

 • مدرک تحصیلی مدرس و سطح تحصیلات او ارتباط مستقیم با موضوع تدریس دوره دارد یا خیر؟

 

بستگی به نوع دوره مورد تقاضا و تعداد مدرسین موجود برای تدریس دوره ی مربوطه دارد

 

خدمت تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران

ا- مدت زمان انجام فرایند تشخیص صلاحیت تا تایید نهایی آن چقدر طول خواهد کشید ؟

انجام فرایند تشخیص صلاحیت تا تایید نهایی حدودا یک ماه انجام میشود.

 

2-آیا کلیه فرایند تشخیص صلاحیت در داخل استان انجام میشود؟

خیر، شروع فرایند(ثبت نام) و پایان فرایند(تایید و قرارگیری نام شرکت بر روی سایت) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام میگردد و مابقی توسط استان انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت


آمار بازدید
بازدید امروز: 37699
بازدید دیروز: 41261
بازدید ماه:104023
بازدید سال:382999
بازدید کل:6995623

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  05 تیر 1398

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس