» » تا پایان سال 1394 خدمات الکترونیکی باید به مردم اطلاع‎رسانی شود / انحراف افزایشی عملکرد گلستان در سال 1391

تا پایان سال 1394 خدمات الکترونیکی باید به مردم اطلاع‎رسانی شود / انحراف افزایشی عملکرد گلستان در سال 1391

07 آذر 1394
  | 
  • Like
  • 0

تا پایان سال 1394 خدمات الکترونیکی باید به مردم اطلاع‎رسانی شود / انحراف افزایشی عملکرد گلستان در سال 1391

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان گلستان گفت: تا پایان سال 1394 تمامی خدمات الکترونیکی در حال ارائه دستگاه‎های اجرایی باید به مردم اطلاع‎رسانی شود.

چابک‎سازی بدنه اجرایی کشور یکی از اهداف دولت‎ها و همچنین یکی از سیاست‎های تدوینی برنامه‎های توسعه‎ای دو دهه اخیر بوده است.
اینکه دولت‎ها تا چه میزان در تحقق اهداف ترسیمی موفق بودند یا خیر، از موضوعاتی است که کارشناسان همواره با حساسیت خاص به دنبال آن هستند.
توسعه دولت الکترونیک یکی از ابزارهای مهم بکار گرفته شده در یک یا دو دهه اخیر در نیل به این خواسته‎ دولت‎‎ها بوده است و دستگاه‎های اجرایی ملی و استانی نیز براساس تکالیف ابلاغی به آنها، سعی در پیاده‎سازی سیاست‎های دولت‎ها داشته‎اند که همواره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و استان‎ها براساس الگوها و شاخص‎های تخصصی در قالب جشنواره شهید رجایی مورد ارزیابی قرار می‎گیرد.
بر همین اساس برای آشنایی مخاطبان با مسائل فنی ارزیابی دستگاه‎های اجرایی، خبرگزاری فارس مصاحبه تفصیلی در این خصوص با حسین پیش‌قدم رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان گلستان ترتیب داده که توجه مخاطبان را به آن جلب می‎کنیم.
حسین پیش‌قدم رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان گلستان گفت: تا پایان سال 1394 تمامی خدمات الکترونیکی در حال ارائه دستگاه‎های اجرایی باید به مردم اطلاع‎رسانی شود.
مراوده بسیار مطلوب مدیران دستگاه‎های اجرایی گلستان با سازمان مدیریت
فارس: با توجه به گذشت پنج ماه از حضور شما در استان، ارزیابی شما از نحوه خدمت‎رسانی دستگاه‎های اجرایی در سطح استان چگونه است؟
پیش‌قدم: از نظر زمانی پنج ماه فرصت بسیار کمی است که بتوان درخصوص نحوه و کیفیت ارائه خدمات دستگاه‎های اجرایی استان اظهارنظر کرد، چراکه حداقل دوره زمانی تعریف شده در نظام اداری برای ارزیابی عملکرد شش ماه است.
اما طی این مدت پنج ماهه مراودات برخی از مدیران دستگاه‎های اجرایی استان با سازمان بسیار مطلوب بوده و تعامل بسیار خوبی بین مدیران دستگاه‎های اجرایی در تصمیم‎گیری و تصمیم‎سازی‎های استانی وجود دارد و پیش‎بینی می‎شود روند بهبودی بیشتری به خود گیرد که طبعا باعث کیفیت و کمیت خدمات‎رسانی دستگاه‎های اجرایی خواهد شد.
70 درصد برنامه‎های دولت الکترونیک در گلستان امسال باید عملیاتی شود
فارس: یکی از سیاست‎های راهبردی دولت طی چند دوره گذشته توسعه دولت الکترونیک بوده، بفرمایید در حال حاضر وضعیت استان در خدمات دولت الکترونیک چگونه است؟
پیش‌قدم: با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد سال 1393 دستگاه‎های اجرایی استان، عملکرد استان در این زمینه با توجه به امکانات موجود خوب اما راضی‎کننده نیست و نیاز است که اقدامات ذیل در دستور کار استان و مدیران دستگاه‎های اجرایی قرار گیرد.
الف: ارتقای زیرساخت‎های لازم در استان برای افزایش کمیت و کیفیت خدمات الکترونیک براساس سیاست‎های اتخاذ شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور.
ب: همراهی هر چه بیشتر ستادهای مرکزی دستگاه‎های اجرایی استان در تعویض اختیار و تهیه برش استانی برنامه جامع عملیاتی اصلاح نظام اداری در محور توسعه الکترونیک.
ج: آموزش و بسترسازی فرهنگی برای استفاده از خدمات الکترونیک در جامعه.
طبعا حرکت استان در این زمینه براساس محور دولت الکترونیک در برنامه جامع عملیاتی اصلاح نظام اداری خواهد بود که از طرف هیئت محترم وزیران در تاریخ 28 دی‌ماه 1393 به تصویب رسیده و به تمام دستگاه‎های اجرایی برای عملیاتی شدن ابلاغ شده است.
در این برنامه در خدمات الکترونیک، تمرکز بر حذف و اصلاح مجوزهای صادره توسط دستگاه‎های اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی شده که در سال 1394، 70 درصد و در سال 1395، 30 درصد باقیمانده باید عملیاتی شود.
از دیگر تاکیدات این برنامه، انجام استعلام‎های الکترونیکی است که در سال 1394، 40 درصد و در سال‎های 1395 و 1396، 60 درصد باقیمانده باید عملیاتی شود. همچنین در بحث اطلاع‎رسانی از خدمات دولتی الکترونیکی شده، تا پایان سال 1394 تمامی خدمات الکترونیکی در حال ارائه دستگاه‎های اجرایی باید به مردم اطلاع‎رسانی شود.
انحراف افزایشی در عملکرد استان در سال 1391 مشاهده می‎‎شود / در مورد صحت و سقم آمار 1391، اظهارنظر نمی‎کنیم
سوال: ارزیابی جنابعالی از بررسی عملکرد دستگاه‎های اجرایی استان طی دو سال دولت تدبیر و امید (بالاخص یک سال گذشته) در جشنواره شهید رجایی چگونه است؟
پیش‌قدم: با توجه به تغییر برنامه‎های ایجاد تحول در نظام اداری از 10 برنامه به هشت برنامه در سال 1392 و ابلاغ نقشه راه اصلاح نظام اداری توسط شورای‌عالی اداری کشور، شاخص‎های عمومی ارزیابی عملکرد در سال 1392 از طرف سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور مورد بازنگری قرار گرفت و در سال 1392، فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه‎های اجرایی استان براساس ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور از دستور کار خارج شد.
در نتیجه در مورد عملکرد سال 1392 دستگاه‎های اجرایی استان، نمی‎توان گزارش رسمی و مستندی ارائه کرد.
اما در سال 1393 پس از ابلاغ شاخص‎های عمومی ارزیابی عملکرد، عملکرد سال 1393 در دو دوره عملکرد شش ماه اول و عملکرد سال 1393 در سامانه مدیریت ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج به دست آمده حاکی از 5/15 درصد افزایش عملکرد سال 1393 نسبت به هشت سال گذشته (به استثناء سال 1391) است، اما در سال 1391 انحراف افزایشی در عملکرد استان نسبت به سال و سال‎‎های قبل 1393 مشاهده می‎‎شود که در مورد صحت و عدم صحت آمار سال 1391، اظهار نظر نمی‎کنیم. اما نکته حائز اهمیت در گزارشات ارائه شده در دولت تدبیر و امید با توجه به رسالت حقیقی جشنواره شهید رجایی، این است که این گزارشات براساس واقعیت‎های موجود نظام اداری تهیه و منتشر شده و عاری از هرگونه اعمال نظرهای مدیریتی است.
روند تغییر شاخص‎ها در نظام اداری به سمت بهبود است
فارس: آیا نوع و شیوه بررسی عملکرد سالیانه دستگاه‎های اجرایی در آینده قابل تغییر و بهبود خواهد بود؟
پیش‌قدم: طبعا هدف از ارزیابی عملکرد در هر نظامی شناخت میزان تحقق اهداف برنامه‎های تدوین شده و رفع کاستی‎ها و مشکلات آن در برنامه‎های اصلاحی است. نظام ارزیابی عملکرد ما هم از این قاعده مستثنی نیست و هر ساله شاخص‎های عمومی با هدف ارتقای کارایی، اثربخشی، بهره‎وری و افزایش میزان رضایت‎مندی مردم از طرف سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور مورد بازنگری قرار می‎گیرد و پس از اعمال تغییرات به دستگاه‎های اجرایی ابلاغ می‎شود.
روند تغییر شاخص‎ها و نتایج به دست آمده حاکی از حرکت نظام اداری به سمت بهبود است. الکترونیکی کردن ارزیابی عملکرد دستگاه‎های اجرایی از طریق سامانه مدیریت ارزیابی عملکرد یکی از تغییرات مثبتی است که از سال 1391 شروع شده و سال به سال روند مطلوب‎تری به خود گرفته و طبعا نتایج آن دقیق‎تر خواهد بود.
لغو انتصاب و عدم ارتقای شغلی در انتظار مدیران با ارزشیابی کمتر از 85
سوال: به نظر جنابعالی بررسی عملکرد مدیران دستگاه‎های اجرایی به چه میزان می‎تواند در توسعه استان نقش ایفا کند؟
پیش‌قدم: براساس ضوابط ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان، نتایج به دست آمده از ارزیابی عملکرد دستگاه‎های اجرایی استان، بیانگر نمره ارزشیابی سالانه مدیر دستگاه مربوطه است که اگر این امتیاز در طی سه سال متوالی یا پنج سال متناوب کمتر از 85 باشد، می‎‎تواند مانع از ارتقای شغلی مدیر و حتی لغو انتصاب وی شود.
از طرفی براساس آیین‎نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‎های اجرایی (موضوع مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری) عملکرد وزارتخانه‎ها، موسسات و شرکت‎ها از جمع امتیاز عملکرد واحد‎های استانی در ارزیابی سالانه به دست می‎آید.
بنابراین مدیران مجبور هستند برای تحقق اهداف و ماموریت‎های سازمانی خود حداکثر تلاش خود را برای رسیدن به اهداف برنامه‎ها بکار گیرند که این امر منجر به توسعه بیشتر استان در ابعاد مختلف خواهد شد.

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

معاونت ها و مدیریت ها

سامانه ها

آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 1900
بازدید دیروز: 2848
بازدید ماه:17607
بازدید سال:707457
بازدید کل:9797425

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

آخرین بروزرسانی

در تاریخ:  06 آذر 1400

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
دستگاههای اجرایی, سازمان, سرشماری, عوامل اجرایی, مسکن, نفوس